ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stabilizer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تثبیت کننده، متعادل کننده، استوار کننده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ