ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stabilized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تثبیت شده، ثابت شدن، تثبیت کردن، پایاساختن، بحالت موازنه دراوردن، پایاسازی، استوار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ