ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stabilize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تثبیت کردن، ثابت شدن، پایاساختن، بحالت موازنه دراوردن، پایاسازی، استوار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ