ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spiked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسپایک، میخکوب کردن، سپوختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ