ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

shriving

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دادن، اعتراف گرفتن، توبه دادن و بخشیدن، گناهان خود را اعتراف کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ