ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

self-punishment

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خود مجازات
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما