ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

savors

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خوش شانسی، مزه، بو، طعم، حس ذائقه، دوست داشتن، مزه کردن، فهمیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ