ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sauces

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سس ها، رب، چاشنی، سوس، خورش، اب خورش، جاشنی غذا، چاشنی زدن به، نم زدن، خوش مزه کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ