ترجمه مقاله

safety lamp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چراغ ایمنی، چراغ بی خطر معدن ذغال سنگ
ترجمه مقاله