ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

remote control

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کنترل از راه دور، کنترل از دور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ