ترجمه مقاله

quietness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آرامش، ارامش، ملایمت، سکون
ترجمه مقاله