ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

puddling

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پودلینگ، گل الود کردن، گل گرفتن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما