ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

pouches

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کیسه، چنته، کیف پول، کیسه کوچک، در جیب گذاردن، بلعیدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما