ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

pouch

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کیسه، چنته، کیف پول، کیسه کوچک، در جیب گذاردن، بلعیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ