ترجمه مقاله

potato pancake

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پنکیک سیب زمینی
ترجمه مقاله