ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

pimped

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پینه پا، جاکشی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ