ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

penchants

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرطوب کننده ها، میل شدید، علاقه، امادگی، ذوق، میل، میل وافر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ