ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

penchant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میل جنسی، میل شدید، علاقه، امادگی، ذوق، میل، میل وافر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ