ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

passenger ship

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کشتی مسافربری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ