ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

palatable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دوست داشتنی، خوش طعم، دلپذیر، مطبوع به ذائقه، خوشگوار، خوش مزه، لذیذ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ