ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

padlocked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قفل شده، قفل کردن، بستن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما