ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overhead

دیکشنری انگلیسی به فارسی

در بالای سر، مخارج کلی، بالا، هوایی، بالاسری، فوقانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ