ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

organised

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سازمان یافته است، سازمان یافته، متشکل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ