ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

observant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رعایت، هوشیار، مراقب، مراعات کننده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ