ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

nutrient

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مواد مغذی، ماده مغذی، ماده مقوی از لحاظ غذایی، مغذی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ