ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

motor torpedo boat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

موتور قایقرانی اژدر، ناوچه اژدر افکن، قایق موتوری سریع السیر اژدر انداز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ