ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

Molotov cocktail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوکتل مولوتف
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما