ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mishandled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نادرست، بد اداره کردن، بد بکار بردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ