ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mishandle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اشتباه، بد اداره کردن، بد بکار بردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ