ترجمه مقاله

menthols

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرطوب کننده ها، جوهر نعناع خشک، قلم مانتول
ترجمه مقاله