ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mental exhaustion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خستگی ذهنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ