ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mass production

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تولید انبوه، بس فراوری، تولید بمقدار زیاد، تولید ماشینی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ