ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

mashed potato

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پوره سیب زمینی، پوره
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما