ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

locking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قفل کردن، قفل، قفل شدنی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما