ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

lobster pot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گلدان خرچنگ، دام مخصوص صید خرچنگ، دام خرچنگ
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما