ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

lineal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خطی، اجدادی، مربوط به خط
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما