ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

levered

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اهرم، اهرم کردن، بااهرم بلند کردن، تبدیل به اهرم کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما