ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

laverock

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لوروکو، شوخی، خوشی، روش زندگی، قزلاخ، چکاوک و گونه های مشابه ان، چکاوک شکار کردن، شوخی کردن، دست انداختن، از روی مانع با پرش اسب جهیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ