ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

lampoons

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لامپ ها، هجو، کنایه، هجو کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما