ترجمه مقاله

knight bachelor

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قهرمان شوالیه، پایین ترین مرتبه سلحشوری قدیم انگلیس
ترجمه مقاله