ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

inherited disorder

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اختلال ارثی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ