ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

indirect lighting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نورپردازی غیر مستقیم، نور غیر مستقیم، نور منعکس شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ