ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

impunity

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مجازات، معافیت از مجازات، بخشودگی، معافیت از زیان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ