ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

imbeciles

دیکشنری انگلیسی به فارسی

imbeciles، خرفت، ابله
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ