ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

hesitance

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تردید، درنگ، دو دلی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما