ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

hebetate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حباب، کند کردن، کودن کردن، خرفت شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ