ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

heart and soul

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قلب و روح
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما