ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

hazard

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خطر، مخاطره، اتفاق، قمار، بخطر انداختن، در معرض مخاطره قرار دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ