ترجمه مقاله

hams

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حمام، ژامبون، گوشت ران خوک، گوشت ران، ران خوک نمک زده، ران و کفل، تازه کار، ژانبون، مقلد بی ذوق وبی مزه، بطور اغراق امیزی عمل کردن
ترجمه مقاله