ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

guilt feelings

دیکشنری انگلیسی به فارسی

احساس گناه
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما